امتیازات

هر امتیاز معادل یک تومان می باشد. (۱ امتیاز = ۱ تومان) ارسال یک سوال: ۱۰۰ امتیاز. ارسال یک پاسخ: ۵۰۰ امتیاز انتخاب به عنوان بهترین پاسخ: ۶۰۰ امتیاز. امتیازات کسب شده از طریق نمره دهی کاربران: به ازای هر نمره مثبت برای یک سوال: ۱۰ امتیاز. به ازای هر نمره منفی برای یک سوال: ۱۰- امتیاز. به ازای هر نمره مثبت برای یک پاسخ: ۲۰ امتیاز. به ازای هر نمره منفی برای یک پاسخ: ۲۰- امتیاز. امتیاز جایزه اولیه هر کاربر ۲۰۰۰ می باشد. نکات: محتوای کپی شده غیر مجاز از سایر وب سایت ها حذف می شوند و در صورت تکرار اکانت کاربر بسته می شود. قراردادن محتوا با ذکر منبع و کسب اجازه از منبع مجاز می باشد. پرداخت به کاربران پس از کسب حداقل ۱۵۰۰۰ امتیاز به صورت هدیه و شارژ موبایل امکان پذیر می باشد.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...