2 دوستدار 0 امتیاز منفی
در علمی توسط (6,770 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط
گرمایش جهانی کره زمین چیست؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (9,180 امتیاز)
افزایش تدریجی دمای کل جو زمین به دلیل اثر گلخانه ای ناشی از افزایش دی اکسید کربن، CFC ها و سایر آلاینده ها.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...