1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
در عمومی توسط (6,770 امتیاز)
چگونه باید گذرنامه دریافت کنیم؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (6,430 امتیاز)
گذرنامه یا پاسپورت را از مراکز « پلیس +10 »

درخواست و تهیه کرد.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...