1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
در سلامت توسط (9,180 امتیاز)
فشار خون طبیعی چند است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (6,430 امتیاز)
‌فشار خون در 30 تا 34 سالگی 112 بر روی 81 است.

 در سنین 55 تا 59 131 بر روی 86 است.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...