1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
در طبیعت توسط (6,770 امتیاز)
گربه ها چقدر عمر می کنند؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (6,430 امتیاز)
گربه عمری حدود 2_16سال دارن.

خواب روزانه آن ها حدود 12_16ساعت.

دوره تکوین 58_67 روز است.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...