2 دوستدار 0 امتیاز منفی
در علمی توسط (6,770 امتیاز)
چرا آسمان آبی است؟

1 پاسخ

2 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (8,700 امتیاز)
نورخورشید سفید به نظر می رسد اما در حقیقت از تمام رنگ های رنگین کمان ساخته شده است. هنگامی که نور سفید از داخل منشور عبور می کند، نور به تمام رنگ های آن جدا می شود. همچون انرژی که از طریق امواج اقیانوس عبور می کند، انرژی نور نیز از طریق امواج منتشر می شود. بعضی از نورها دارای طول موج کوتاه و بعضی دارای طول موج بزرگ هستند. امواج آبی نور دارای طول موج کوتاهتری از امواج نور قرمز هستند.

وقتی نور خورشید به جو زمین می رسد در همه جهات توسط تمام گازها و ذرات موجود در هوا پراکنده می شود. نور آبی در همه جهات توسط مولکول های کوچک هوا در فضای زمین پراکنده می شود. آبی بیش از رنگ های دیگر پراکنده می شود زیرا دارای طول موج کوچکتری است . به همین دلیل ما شاهد یک آسمان آبی هستیم.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...