1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
در علمی توسط (8,700 امتیاز)
یونوسفر چیست؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (4,200 امتیاز)
یونوسفر یک لایۀ یونی موجود در جو است. این لایه در ارتفاعی بین 80 تا 640 کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد. بارهای الکتریکی موجود در یونوسفر، امواج رادیویی را به زمین منعکس یا بر می گرداند. این بارها الکتریکی در روز و شب تغییر می کنند و تحت تأثیر لکه های خورشیدی قرار دارند.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...