2 دوستدار 0 امتیاز منفی
در طبیعت توسط (6,770 امتیاز)
بزرگترین حیوان در جهان کدام است؟

2 پاسخ

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
توسط (9,180 امتیاز)
ویرایش شده توسط
نهنگ آبی (Balaenoptera musculus) یک پستاندار دریایی متعلق به گونه نهنگهای بالی است با طول 30 متر طول و 180 متریک تن (200 تن کوتاه) یا بیشتر در وزن. این بزرگترین حیوان شناخته شده تا کنون است. زبان نهنگ آبی وزن حدود 2.7 تن است به اندازه یک فیل آسیایی و قلب آن حدود 600 کیلوگرم (1،300 پوند) وزن دارد که هم اندازه و هم وزن یک ماشین مینی کوپر است.
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
توسط (9,180 امتیاز)
نهنگ آبی تقریبا به طور انحصاری از موجودات کوچکی مانند میگو به نام کریل تغذیه می کند. در طی فصل تابستانی غذایی، نهنگ آبی روزانه 3.6 متریک تن یا بیشتر تغذیه می کند. این بدان معنی است که می تواند تا 40 میلیون کریل در روز را بخورد.
به سوال گرام خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...